Kopie van de Splitsingsakte: klik hier om als PDF te downloaden.

Kadastrale gegevens: klik hier om als PDF te downloaden.

Huishoudelijk reglement: klik hier om als PDF te downloaden.

Polis Rechtsbijstandverzekering: klik hier om als PDF te downloaden.

Polis opstal-glas: klik hier om als PDF te downloaden.

Polis Bestuurdersaansprakelijkheid: klik hier om als PDF te downloaden.

Polis WA-eigenaren: klik hier om als PDF te downloaden.

Notulen ALV over 2016: klik hier om als PDF te downloaden.

Balans 2017: klik hier om als PDF te downloaden.

Resultatenrekening 2017: klik hier om als PDF te downloaden.

Notulen ALV over 2017: klik hier om als PDF te downloaden.

Balans 2018: klik hier om als PDF te downloaden.

Resultatenrekening 2018: klik hier om als PDF te downloaden.

Notulen ALV over 2018: klik hier om als PDF te downloaden.